top of page

12 Hefbomen voor Transfereffectiviteit

"Om transfer te stimuleren, heeft onderzoeker Ina Weinbauer-Heidel twaalf hefbomen voor transfer geïdentificeerd. Daar ging een heel proces aan vooraf. Ze ontdekte namelijk dat er genoeg factoren waren die de transfer stimuleerden, maar dat deze in de praktijk nauwelijks werden toegepast. Ze vroeg zich af waardoor dit kwam. Tijdens haar onderzoek ontdekte ze meer dan honderd factoren die de mate van transfer beïnvloeden. Ilona: “Dat is natuurlijk veel te veel. En niet alle factoren zijn even belangrijk of relevant.” Op basis van vele jaren onderzoek en honderden artikelen heeft Weinbauer-Heidel al deze factoren teruggebracht naar het model van de twaalf hefbomen voor transfer."

- Dit zijn de belangrijkste voorspellers voor effectieve leerinterventies.

- Op al deze twaalf hefbomen hebben we invloed

Lerenden

01

Transfermotivatie

Willen de lerenden het geleerde graag in de

praktijk brengen?

03

Transferwilskracht

Zijn de lerenden er klaar voor om aan hun

transferplannen te werken en ook bereid om

dat te doen?

02

Geloof in eigen kunnen

Hebben de lerenden na de training het

vertrouwen dat ze de vaardigheden onder de

knie hebben en ook kunnen toepassen?

Ontwerp

04

Heldere verwachtingen

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

06

Actief oefenen

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

05

Relevante inhoud

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

07

Transferplanning

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Organisatie

08

Mogelijkheden voor toepassing

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

10

Steun van leidinggevende

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

12

Transferverwachtingen in de organisatie

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

09

Persoonlijk transfervermogen

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

11

Steun van
collega's 

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.

Robb Walters

bottom of page